עוד מכתב ממטופלת שסבלה מ AVN - AVascular Necrosis וטופלה בהצלחה

ללא כל התחיבות ניתן לשלוח צילומים לאבחון AVN AVascular Necrosis ובדיקת התאמה לטיפול

Back to top button